مهران رشوند از اساتید عصر شبکه

کارشناس کامپیوتر – نرم افزار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

مدرک بین المللی مهندسی شبکه مایکروسافت MCP

مدرک بین المللی میکروتیک

مدرک مدیریت فناوری اطلاعات ITIL

مدیر عامل شرکت راهکارد های هوشمند رهاورد برنا ( ۱۳۹۶ تا کنون )

رئیس هیئت مدیره شرکت رای افزار مهرگان ( ۱۳۹۶ تا کنون )

مدیر فناوری اطلاعات شرکت بهینه وزین ( مهگل ) ( ۱۳۹۱ تا کنون )

مدیر فناوری اطلاعات شرکت کاشی تکسرام ( ۱۳۹۲ تا کنون )

مشاور توسعه کسب و کار شرکت پردیس اطلاع رسان سپهر ( ۱۳۹۵ )

سرپرست واحد راهکار های سازمانی شرکت پردیس ( ۱۳۹۲-۱۳۹۵ )

مدیر دپارتمان ICT مجتمع فنی تهران – نمایندگی البرز ( ۱۳۷۸-۱۳۹۵ )

مدیر واحد پشتیبانی شبکه مجتمع فنی تهران – نمایندگی البرز ( ۱۳۷۸- ۱۳۹۵ )

مدیر واحد آزمون مجتمع فنی تهران – نمایندگی البرز ( ۱۳۷۸-۱۳۹۵ )

مشاور فناوری اطلاعات و امنیت سرم سازی رازی ( ۱۳۹۱ )

مدیر فناوری اطلاعات شرکت مهندسی آویژه مهر ( ۱۳۷۸-۱۳۸۰ )

مدیر عامل شرکت مهندسی رای افزار مهرگان ( ۱۳۷۸-۱۳۹۲ )

مدیر شبکه شرکت مهندسی مشاور طرح و آفرینش ( ۱۳۸۰ )

مدرس دوره های شبکه و امنیت مجتمع فنی تهران ( ۱۷ سال ) – شامل دوره های : مایکروسافت، سیسکو، میکروتیک، مجازی سازی و امنیت

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های شبکه

مشاوره، طراحی و پیاده سازی پروژه های امنیتی شبکه

تسلط کامل با سیستم عامل سرور مایکروسافت از Windows NT تا ۲۰۱۶ و کلیه سرویس های شبکه ای مایکروسافت

تسلط بر ساختار های سیسکو ( CCNP R&S )

تسلط کامل بر سیستم عامل و تجهیزات میکروتیک

تسلط بر سرویس های ایمیل از قبیل MS Exchange ،Mdaemon، …

تسلط بر ساختار های مجازی سازی ESXI,Hyper-V

تسلط در کار با رسانه های ذخیره سازی SAN,NAS

تلسط بر ساختار های مانیتورینگ SolarWinds ،PRTG ،Nagios، …

آشنایی با سرویس های مختلف شبکه ای