بسیاری از ماشین های یونیکس به صورت پیش فرض به عنوان سرویس دهنده FTP عمل می کنند.

برای ارائه امکانات سرویس دهنده FTP، باید هنگام بوت شدن سیستم عامل، دایمون ftpd اجرا شده باشد.

این دایمون در سیستم عامل و یونیکس معمولاً بوسیلۀ پروسۀ inted مدیریت می شود.

هنگامیکه سیستم با استفاده از پروسۀ inted بوت می شوند، به پورت فرمان TCP (کانال 21) گوش می دهد تا  درخواستهای رسیده برای برقراری ارتباط را ببیند، سپس دایمون ftpd را برای سرویس دادن به درخواست، احیا می کند.

اگر میخواهیید مطمئن شوید که سیستم یونیکس یا لینوکس شما می تواند درخواستهای ftp را مدیریت کند باید مطمئن شوید که آیا برنامه ftpd وقتی که inted آنرا فراخوانی می کند، شروع می شود یا نه، در ضمن این کار را میتوان با بررسی فایل « تنظیمات پیکربندی» inted انجام داد بیاد دید که آیا خطی مثل خط زیر در فایل تنظیمات inted وجود دارد.

اگر این خط وجود نداشته باشند باید آن را اضافه کنید:

ftp stream tcp nowait root /usr/etc/ftpd -1

در بسیاری از سیستم های یونیکس این خط در فایل تنظیمات پیکربندی inted وجود دارد، گرچه ممکن است که به صورت توضیح علامت خورده باشد که در این صورت باید علامتهای توضیح را بردارید. تنظیمات پیکربندی inetd وجود دارد.

اگر این خط وجود نداشته باشد باید آن را اضافه کنید:

ftp stream tcp root /usr/etc/ftpd   ftpd-1

در بسیاری از سیستم های یونیکس این خط در فایل تنظیمات پیکربندی inted وجود دارد، گرچه ممکن است که به صورت توضیح علامت خورده باشد که در این صورت باید علامتهای توضیح را بردارید.

تنظیمات پیکربندی inted در یونیکس یا لینوکس معمولاً در فایل زیر ذخیره می شود:

/etc/inted.comf یا /etc/inetd.config

MS-Windows 95/98 فاقد یک برنامۀ سرویس دهنده FTP به عنوان بخشی از نرم افزار توضیع شده خودشان هستند، لذا در هنگام نیاز باید یک بستۀ تجاری به آنها اضافه کرد.

برنامۀ net manage chameleonNFS را نشان می دهد که یک برنامۀ سرویس دهنده FTP می باشد و می توان از آن به عنوان ابزاری برای ارائه خدمات فایل در ماشینهای مبتنی بر سیستم عامل ویندوز 3 x  استفاده کرد برای فعال کردن نرم افزار net mange FTP server   در گروه برنامۀ Netmange اجرا شود.

در این صورت پنجره ای که در شکل (15-8) نشان داده شده، ظاهر می شود.

پروسۀ FTP server اکنون فعال است و هر کس دیگری روی یک ماشین در شبکه، اگر دارای مجوز دسترسی باشد می تواند به ماشین شما متصل شود.

FTP--SERVER چیست؟

دسترسی به سرویس FTP توسط تعریف لیست کاربران که در بستۀ FTP server قرار دارد کنترل می گردد و میتوان با انتخاب منوی User از net mange FTP server  کاربران را تعریف کرد.

با این کار می توانید نام کاربرها را به سیستم خود اضافه کنید.

اگر کاربری روی یک ماشین سعی کند که به نرم افزار FTP server شما متصل شود، کد شناسائی و کلمه عبور آنها با نام کلمۀ عبوری که شما در این پنجره وارد کرده اید، تطبیق داده می شود این به شما امکان می دهد که لیستی از کاربرهایی را که می تواند با سیستم شما مبادلۀ فایل داشته باشند، تنظیم کنید.

البته دسترسی به سیستم فایل تا زمانی امکان پذیر است که  FTP server در حال اجرا باشد.

اگر یک برنامۀ FTP server را اجرا می کنید بهترین کار آنست که برای هر کاربر یک شاخۀ مجزا ایجاد کنید تا کاربر بتواند عملیات حذف، اضافه یا تغییر فایلهایش را در شاخۀ خودش انجام بدهد.

از طرفی یک شاخۀ عمومی ایجاد کنید بگونه ای که در اختیار همۀ کاربران باشد و تمام فایلهایی که می خواهند وارد سیستم محلی شوند و یا از آن خارج گردند در آن قرار بگیرند.

این کار موجب جلوگیری از دسترسی هر کاربر به فایلهای سایر کاربران و بالابردن ضریب امنیت سیستم خواهد شد علاوه بر این امکان بررسی فایلهای وارده به شاخه عمومی از لحاظ آلوده بودن به ویروس وجود خواهد داشت.

اگر بخواهید یک سرویس بی نام یا مهمان برای کاربران روی شبکه تعریف کنید، باید یک کاربر بدون کلمۀ عبور یا یک کلمۀ عبور ساده مثل مهمان (guest) تعریف شود باید ناحیه ای که یک کاربر بی نام یا مهمان می تواند از آن استفاده کند که به شدت محدود بوده و فقط اجازه دریافت فایل داشته باشد.