دوره MCSE2016

از شناخته ترین دوره های شبکه در بین تمامی کارشناسان حوزه IT دوره های آموزشی مایکروسافت می باشد که از معروف ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • MCSA : Microsoft Certified Solutions Associate
 • MCSE : Microsoft Certified Solutions Expert

مباحث دوره های مایکروسافت برای استفاده از مدیران شبکه و مدیران IT و کارشناسان شبکه مورد استفاده قرار می گیرد و فراگیران پس از گذراندن این دوره ها و دریافت گواهینامه آن ، تخصص در زمینه طراحی، راه اندازی و مدیریت شبکه های داخلی را فرا خواهند گرفت.

اولین مرحله دوره MCSE2016 اخذ مدرک MCSA2016 می باشد که در سطح Associate است و با گذراندن سه کورس زیر به آن دست پیدا خواهید کرد :

 1.  ۷۰-۷۴۰ : Installation Storage and Compute with Windows Server 2016
 2.  ۷۰-۷۴۱ : Networking with windows server 2016
 3. ۷۰-۷۴۲ : Identity with windows server 2016

پس از گذراندن 3 کورس بالا فراگیران می بایست کورس های دیگر را بگذارنند تا مدرک MCSE را دریافت کنند. همچنین مدرک MCSA نه تنها در زمینه دستیابی به شغل مورد نظر کمک می‌کند بلکه به عنوان پیشنیاز برای دیگر دوره‌ های پیشرفته مایکروسافت مانند MCSE است.

مدرکMCSE شامل تعداد زیادی مسیر یادگیری است، که گرایش Windows Server 2016 در MCSE سطح متخصص ، آخرین مدرک مایکروسافت در زمینه مدیریت سرور های مبتنی بر مایکروسافت است که جز پرکاربردترین مدارک MCSE است.

مشهورترین مشاغل مربوط برای دارندگان مدرک MCSE

 • مدیر سیستم ها
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیر شبکه

در دوره هاي آموزشي MCSE علاقه مندان با مباحث زير آشنا خواهد شد : 

 • دوره آموزشي طراحي و پياده سازي زيرساخت سرور
 • دوره آموزشي پياده سازي زيرساخت سرورهاي پيشرفته

۲۰۰ ساعت

• Install and configure servers
– Install servers
– Configure servers
– Configure local storage
• Configure server roles and features
– Configure file and share access
– Configure print and document services
– Configure servers for remote management
• Configure Hyper-V
– Create and configure virtual machine settings
– Create and configure virtual machine storage
– Create and configure virtual networks
• Deploy and configure core network services
– Configure IPv4 and IPv6 addressing
– Deploy and configure Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) service
– Deploy and configure DNS service
• Install and administer Active Directory
– Install domain controllers
– Create and manage Active Directory users and computers
– Create and manage Active Directory groups and organizational units (OUs)
• Create and manage Group Policy
– Create Group Policy objects (GPOs)
– Configure security policies
– Configure application restriction policies
– Configure Windows Firewall
• Deploy, manage, and maintain servers
– Deploy and manage server images
– Implement patch management
– Monitor servers
• Configure File and Print Servers
– Configure Distributed File System (DFS)
– Configure File Server Resource Manager (FSRM)
– Configure file and disk encryption
– Configure advanced audit policies
• Configure network services and access
– Configure DNS zones
– Configure DNS records
– Configure virtual private network (VPN) and routing
– Configure Direct Access
• Configure a network Policy Server (NPS) infrastructure
– Configure Network Policy Server
– Configure NPS policies
– Configure Network Access Protection (NAP)
• Configure and manage Active Directory
– Configure service authentication
– Configure domain controllers
– Maintain Active Directory
– Configure account policies
• Configure and manage Group Policy
– Configure Group Policy processing
– Configure Group Policy settings
– Manage Group Policy objects (GPOs)
– Configure Group Policy preferences (GPP)
• Configure and manage high availability
– Configure Network Load Balancing (NLB)
– Configure failover clustering
– Manage failover clustering roles
– Manage VM movement
• Configure file and storage solutions
– Configure advanced file services
– Implement Dynamic Access Control (DAC)
– Configure and optimize storage
• Implement business continuity and disaster recovery
– Configure and manage backups
– Recover servers
– Configure site-level fault tolerance
• Configure Network Services
– Implement an advanced Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) solution
– Implement an advanced DNS solution
– Deploy and manage IP Address Management (IPAM)
• Configure the Active Directory infrastructure
– Configure a forest or a domain
– Configure trusts
– Configure sites
– Manage Active Directory and SYSVOL replication
• Configure identity and Access Solutions
– Implement Active Directory Federation Services (AD FS)
– Install and configure Active Directory Certificate Services (AD CS)
– Manage certificates
– Install and configure Active Directory Rights Management Services (AD RMS)

اما قابلیت‌های ویندوز سرور مایکروسافت تنها محدود به راه ‌اندازی یک شبکه کامپیوتری نیست بلکه از این ساختار می‌توان برای فعالیت‌های دیگری از جمله مدیریت زیرساخت‌ها، انتقال اطلاعات و مدیریت فضای ابری استفاده کرد و از آنجایی که این مباحث کاملا مباحث تخصصی هستند در سطح‌های پیشرفته‌تری مانند MCSE دانشجویان باید بر اساس علاقه‌مندی خود یک گرایش را انتخاب و آن را ادامه دهند.

– Sccm
– Exchange
– Microsoft Azure
– SharePoint
– …

وظيفه اصلي مهندسين شبکه ايجاد و پشتيباني شبکه های کامپيوتری وسيع ( WAN ) و شبکه هاي کامپيوتري محلي ( LAN ) است.

فراگیران با گذراندن کورس های زیر توانایی راه اندازی، مدیریت و پشتیبانی یک مرکز داده ی کوچک و یا بزرگ را فرا خواهند گرفت.

۷۰-۷۴۰ : Installation Storage and Compute with Windows Server 2016

۷۰-۷۴۱ : Networking with windows server 2016

۷۰-۷۴۲ : Identity with windows server 2016

۷۰-۷13 : Designing and Implementing a Server Infrastructure

۷۰-۷14 : Implementing and Advanced Server Infrastructure

 1. پس از گذراندن کد 740-70 فراگیران درباره تمام مفاهیم تکنولوژی و اصطلاحات ویندوز سرور 2016، نصب ویندوز سرور 2016، پیاده سازی راه حل های ذخیره سازی، پیاده سازی Hyper-V در ویندوز سرور 2016، نگهداری و نظارت بر محیط های سرور و پیاده سازی کانتینر های ویندوز آشنا خواهند شد.
 2. پس از گذراندن کد 741-70 فراگیران در رابطه با پیاده سازی سرویس های IPAM  DHCP ،DNS و همچنین راه حل های ذخیره سازی مانند Branch Cache و DFS و راه حل های دسترسی از راه دور مانند VPN، پیاده سازی اتصال به شبکه و راه حل های دسترسی از راه دور و راه حل های شبکه ای تعریف شده توسط (HNV) یا Hyper-V Network Virtualization و Network Controller را پوشش خواهند داد.
 3. پس از گذراندن کد 742-70 فراگیران با نصب و پیکربندی، مدیریت و نگهداری سرویس های Active Directory، پیاده سازی و مدیریت Group Policy، پیاده سازی Active Directory Certificate Services، پیاده سازی Identity Federation و راه حل های دسترسی آشنا خواهند شد.
 4. پس از گذراندن کد های 740-70 و 741-70 و 742-70 موفق به کسب مدرک MCSA خواهند شد و با گذراندن دوره های Design و Cloud فراگیران می توانند مدرک Expert مایکروسافت، یعنی MCSE را کسب نمایند.
آموزش مایکروسافت

آموزش مایکروسافت